Ladevett-reglene

Ti viktige tips for lading av elektriske biler

  1. Bruk kun egnet ladestasjon og el-kurs
  2. Bruk kun godkjent ladekabel
  3. Se jevnlig etter misfarging og skader på støpsel og ladekontakt
  4. Unngå bruk av skjøteledning
  5. Lad alltid når du kan - ikke bare når du må!
  6. Plugg alltid ut fra bilen før du plugger ut fra veggen
  7. Hvor kan jeg finne ladestasjoner? Du finner kart over alle offentlig tilgjengelige hurtigladere og ladere bl.a. på websiden ladestasjoner.no, eller på smarttelefon-apper
  8. På elbil.no, underrubrikken «status hurtigladere», kan du se om hurtigladerne er tilgjengelige nå
  9. Vis ladehensyn: Parker kun på ladeplass mens du lader
  10. Du bør anskaffe dedikert ladeuttak/ladestasjon hjemme eller på jobb