Bytte sikringsskap, 10 kurser

Utdaterte sikringsskap er en brannfare. Jordfeil, kortslutning og overbelastning er forhold som kan føre til brann. Oppgrader ditt sikringsskap i dag.

Sikringsskap er for mange ikke det første man tenker på under normalt vedlikehold av huset, men det er likevel et viktig knutepunkt i huset ditt som sørger for at alt fungerer som det skal - på en sikker måte.

Utdaterte sikringsskap kan være farlige. Det er viktig at "husets elektriske hjerte” fungerer som det skal - på en trygg måte. Jordfeil, kortslutning og overbelastning kan føre til gnister, lysbuer og andre forhold som kan utvikle seg til brann. Flere av brannene som forekommer i Norge skyldes nettopp hendelser relatert til sikringsskapet. 

kr 19 440
  • Komplett sikringsskap med 10 jordfeilautomater, overbelastningsvern og overspenningsvern
  • Forutsetter utenpåliggende skap eller at veggen er åpnet og at eksisterende rør er fleksible. 
  • Forutsetter at eksisterende inntakskabel, jording og kursføringer kan benyttes og er i henhold til forskriftenes krav.
  • Inkluderer inntil 30 km kjøring tur/retur