Overspenningsvern 230V IT nett

Dagens elektriske anlegg inneholder mange komponenter med mye elektronikk. Sikre ditt anlegg mot feil som kan oppstå ved å montere et overspenningsvern.

Dagens elektriske anlegg inneholder mange komponenter med mye elektronikk, de er sårbare for atmosfæriske overspenninger. Et skapmontert overspenningsvern sikrer anlegget ditt mot feil som kan oppstå ved overspenninger knyttet til lynnedslag eller koblingsfeil i nettet. 

Overspenningsvern er et pluggbart mellomvern (kl.2) på 40kA som leveres 3 polt for IT nett med maks forankoblet sikring 125A. Utløst vern indikeres med rødt vindue og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg. Sokkelen kan enkelt monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord og overspenningspluggene passer begge veier så tekst alltid kommer riktig vei. 

kr 3 132
  • Inkludert 30 km kjøring tur/retur, montering og idriftsettelse
  • At det er plass for overspenningsvernet i sikringsskapt
  • At anlegget er et 230V IT nett med luft eller bakkekabel